upb

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

 

tcm
 

1. Spaţii de învăţământ

Birourile membrilor Departamentului TCM sunt situate în corpurile de clădire: CB (sălile CB006bis, CB202-204 şi CB206), CD (sălile CD020 şi C02) şi CE (sălile CE101-111). Activitatea didactică şi de cercetare se desfăşoară în amfiteatre, săli de seminar şi laboratoare din corpurile de clădire CB, CD, CE, CF şi CK.

2. Laboratoare didactice si de cercetare

Departamentul TCM gestionează un laborator didactic şi de cercetare, Laboratorul PROCESE ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE, compus din următoarele module:

 1. Dezvoltare de Produse (Sala C02 / Coordonator: Prof. C. Doicin)
 2. Echipamente de Control (Sala CF021 / Coordonator: Conf. L. Popa)
 3. Echipamente de Fabricare (Sala CB211-a / Coordonator: Prof. I. Luncas)
 4. Fabricare Asistată de Calculator (Sala CK102 / Coordonator: Prof. M. Gheorghe)
 5. Inginerie Asistată de Calculator (Sala CB112 / Coordonator: Prof. C. Stancescu)
 6. Inginerie Economică Aplicată (Sala CE002-004 / Coordonator: Conf. A. Armeanu)
 7. Ingineria Mediului şi Coroziune (Sala CF018 / Coordonator: Prof. A. Banu)
 8. Inspecţia Preciziei Geometrice (Sala CF020 / Coordonator: Prof. C. Militaru)
 9. Modelare şi Simulare (Sala CK003 / Coordonator: Prof. T. Savu)
 10. Programarea Calculatoarelor 1 (Sala CB202 / Coordonator: Conf. B. Abaza)
 11. Programarea Calculatoarelor 2 (Sala CB203 / Coordonator: Prof. T. Savu)
 12. Tehnologii de Asamblare (Sala CB211-b / Coordonator: Prof. N.Andrei)
 13. Tehnologii de Deformare Plastică la Rece (Sala CF 013 / Coordonator: Prof. Gh. Sindila)
 14. Tehnologii de Fabricare (Sala CF014 / Coordonator: Conf. S. Tonoiu)
 15. Tehnologii Neconvenţionale (Salile CF 015, CF017, CF019 / Coordonator: Prof. N.Marinescu)
 16. Tehnologia Produselor Compozite (Salile CB206, CF009bis, CF014bis / Coordonator: Prof. C. Opran)
 17. Tehnologii Robotizate (Sala CK010 / Coordonator: Conf. I. Ion)

3. Centre de cercetare

a. Centrul Tehnologii Avansate pentru Noi Materiale (CTANM)
Infiintat in anul 1996, CTANM se autofinanteaza din contracte de cercetare nationale si proiecte internationale, dezvoltand laboratoare si suport de curs pentru diverse discipline din cadrul programelor de studii de licenta si Master ale Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice. Activitatile de consultanta, instruire, cercetare si dezvoltare de aplicatii in domeniul Sistemelor Computerizate de Achizitie a Datelor se desfasoara cu acreditarea Corporatiei National Instruments, Austin, Texas, S.U.A. Cursurile postuniversitare, de formare profesionala, educatie continua si invatamant la distanta organizate de catre CTANM dispun de acreditare din partea Departamentului de Educatie Continua si Invatamant la Distanta al UPB. În cadrul centrului activează cadre didactice şi personal auxiliar aparţinând comunităţii Departamentului TCM.

b. Centrul de studii, dezvoltare si marketing produse si tehnologii P*K (Centrul UPB – Dr. Kocher)
Centrul P*K este primul centru de profil din ţară care pune la dispoziţie materialele şi infrastructura pentru desfăşurarea activităţilor de practică, studiu şi cercetare multidisciplinară cuprinzând prelucrări clasice, neconvenţionale şi prelucrări pe maşini unelte cu comandă numerică. Centrul este rezultatul strânsei colaborări dintre Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, instituţie de învăţământ renumită pe plan naţional şi internaţional şi firma Dr. Köcher, specializată în producţia de matriţe şi comercializarea de maşini unelte specifice prelucrărilor metalice. În cadrul centrului activează cadre didactice şi personal auxiliar aparţinând comunităţii Departamentului TCM.

4. Personal didactic catedră In cadrul catedrei activeaza:

4 profesori consultanţi, 15 profesori; 16 conferenţiari, 10 şefi de lucrări; 9 asistenţi:

5. Personal auxiliar

Activitatile didactice din cadrul laboratoarelor sunt sustinute prin activitatea a 5 ingineri; 1 subinginer; 1 operator date, 5 tehnicieni, 1 frezor, 2 strungari, 1 rectificator si 2 muncitori.

6. Specializări coordonate

Departamentul Tehnologia Construcţiilor de Maşini coordonează trei programe de studii de licenţă:

 • Tehnologia Construcţiilor de Maşini
 • Nanotehnologii şi Sisteme Neconvenţionale
 • Inginerie Economică Industrială

Toţi studenţii beneficiază de îndrumarea atentă a membrilor catedrei, desăvârşindu-şi pregătirea în spaţii generoase, modern echipate. Drept rezultat, absolvenţii sunt perfect adaptaţi cerinţelor pieţei şi au oportunităţi variate de angajare, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Programele de studii de masterat coordonate de departament sunt gândite a continua profilul conturat în cadrul studiilor de licenţă, având un puternic accent aplicativ, cu orientare către obţinerea de produse inovatoare, la niveluri calitative înalte, vandabile în condiţii profitabile. Programele de studii de masterat îşi propun să dezvolte abilităţi practice cerute de o piaţă a muncii în continuă evoluţie.

08 februarie 2017 .

SIMIO

Departamentul TCM utilizeaza software-ul de simulare SIMIO

Citeste...01 martie 2016 .

Alegeri Departament TCM Iunie 2016

Alegeri Departament TCM Iunie 2016

Citeste...22 februarie 2016 .

Orar

Orar Semestrul II 2016

Citeste... 

© TCM 2016