upb

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

 

tcm
 

Departamentul Tehnologia Construcţiilor de Maşini, parte a Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, a fost înfiinţat în anul 1954, în cadrul Facultăţii de Mecanică de la acea vreme, în urma demersurilor susţinute ale profesorului Constantin POPOVICI, mentorul şi promotorul specializării TCM în România.

De la înfiinţare îi până în prezent destinele catedrei au fost coordonate de opt Directori de Departament (funcţie numită anterior şef de catedră): Prof.dr.ing. Constantin POPOVICI (1954 – 1965), Prof.dr.ing. Voicu TACHE (1965 – 1976), Prof.dr.ing. Alexandru RĂDULESCU (1976 – 1980), Prof.dr.ing. Constantin CIOCÂRDIA (1980 – 1990), Prof.dr.ing. Marian GHEORGHE (1990 – 2004), Prof.dr.ing. Aurelian VLASE (2004 – 2008), Prof.dr.ing.ec. Cristian DOICIN (2008 - 2012), Conf.dr.ing. Nicolae IONESCU (2012 - 2016).

În cei 55 de ani de existenţă, Departamentul Tehnologia Construcţiilor de Maşini s-a dezvoltat continuu, reuşind să îmbine tradiţia academică şi cercetarea ştiinţifică în soluţii inovatoare, ca răspuns la nevoile reale ale societăţii, furnizând cunoştinţe tehnico-ştiinţifice cu aplicabilitate practică şi pregătind absolvenţi cu înalte competenţe profesionale. Astfel, dacă în perioada 1954-1956 TCM-ul era doar o secţie desprinsă din Facultatea de Mecanică, după 1956 s-a produs creşterea aproape explozivă a numărului de studenţi. Începând din 1962 apare chiar Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (actuala Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice), ca răspuns la numărul impresionant al studenţilor ce alegeau să studieze acestă specializare.

Între anii 1960 - 1975   s-a reuşit să se constituie un corp profesoral stabil al Departamentului, care să formeze Şcoala de pregătire a specialiştilor în domeniul TCM, acoperind aproape toate disciplinele de specialitate cu doctorate în afara ţării şi în cadrul universităţii. Tehnologia Construcţiilor de Maşini s-a dovedit a fi o specializare de proiectare şi  de realizare de noi produse foarte solidă. A fost născută ca o sinteză între şcoala rusească, germană şi franceză în ceea ce priveşte pregătirea teoretică, fiind, totodată, permanent orientată către realitatea industrială şi economică a timpului.

Membrii comunităţii Departamentului Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi-au diversificat permanent domeniile de competenţă ştiinţifică, de la tehnologiile clasice la cele neconvenţionale, de la matematicile teoretice la cele aplicate, de la ştiinţele inginereşti la ştiinţele economice, de la experimentele empirice la modelarea şi simularea asistată a proceselor. 

Programele şi proiectele de cercetare aflate în derulare în cadrul catedrei oferă premisa menţinerii tendinţei actuale, de evoluţie permanentă în timp, a Departamentului TCM.

 

08 februarie 2017 .

SIMIO

Departamentul TCM utilizeaza software-ul de simulare SIMIO

Citeste...01 martie 2016 .

Alegeri Departament TCM Iunie 2016

Alegeri Departament TCM Iunie 2016

Citeste...22 februarie 2016 .

Orar

Orar Semestrul II 2016

Citeste... 

© TCM 2016